dot dot
dot

dot


ยาที่ใช้ฉีดร่วมกับการตรวจ MRI

          ยาที่ใช้ฉีดร่วมกับการตรวจ MRI

           ยาที่ใช้สำหรับฉีดร่วมกับการตรวจ MRI มีชื่อเรียกว่า Gadolinium chelating agent หรือเรียกกันสั้นๆว่า Gadolinium ยานี้เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำจะกระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆทั่วร่างกาย โดยยาจะแทรกซึมออกจากเส้นเลือดและไปอยู่ตามช่องระหว่างเซล (extracellular space) หากร่างกายมีความผิดปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากเนื้องอก ติดเชื้อ หรือการอักเสบ บริเวณเหล่านี้มักมีเส้นเลือดผิดปกติหรือเส้นเลือดได้รับการบาดเจ็บร่วมด้วย ทำให้ยาแทรกซึมออกจากเส้นเลือดมาสะสมในบริเวณที่ผิดปกติ ยา Gadolinium มีคุณสมบัติเฉพาะคือ ยาจะไปรบกวนสนามแม่เหล็กของเครื่อง MRI ทำให้ภาพที่เครื่อง MRI สร้างขึ้นมามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป คือมีลักษณะสีขาวในบริเวณที่มียา Gadolinium สะสมอยู่ แพทย์จะสามารถเห็นความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้และแปรผลได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร

นอกจากนั้นเรายังใช้ยา Gadolinium ฉีดร่วมกับการตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดต่างๆในร่างกาย เช่น เส้นเลือดสมอง เส้นเลือดคอ เส้นเลือดไต หรือเส้นเลือดแดงใหญ่ aorta  
           การฉีด Gadolinium มักฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำ โดยคุณพยาบาลจะเตรียมการฉีดยาเข้าเส้นเลือดคล้ายกับการให้นำเกลือ โดยปกติยาที่ฉีดให้มีปริมาณน้อย คือประมาณ 10-15 มล. (dose ยา คือ 0.1-0.2 mmol/kg) ยาจะถูกขับออกทางไตภายในเวลา 24 ชั่วโมง
           ภาวะแทรกซ้อนของยามีน้อยมาก ที่พบบ้างคือมีอาการผื่นคันตามตัวได้ แต่การฉีดยานั้นต้องระมัดวังไม่ให้ฉีดในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายขึ้นรุนแรง (grade IV, Vrenal insufficiency) คือมีค่า Creatinine clearance น้อยกว่า30 ccs/min เนื่องจากยาจะไม่สามารถถูกขับออกทางไตได้และคั่งในร่างกาย ยาอาจไปสะสมตามผิวหนังและกล้ามเนื้อเรียบภายในร่างกายทำให้เกิดภาวะการอักเสบและเกิดพังผืดขึ้น เรียกภาวะนี้ว่า nephrogenic systemic fibrosisข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

MRI คืออะไร
การตรวจสุขภาพด้วยเครื่อง MRI
MRI ปอดและทรวงอก article
MRI ช่องท้องส่วนล่าง article
MRI ช่องท้องส่วนบน
MRI สมอง brain
MRI หัวเข่า
หมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาท
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) article
ดีซ่าน คืออะไร? article
ตัวก่อมะเร็งตับ -- ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
แผนที่ รัชวิภา MRI CENTER
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด สารกัมมันตภาพรังสีกับต่อมไทรอยด์
มาตรฐาน ISO9001:2008
Technical standard
Rachvipa MRI Center 
บริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด
9 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตุจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-158-1088 ,02-911-1317-18   Fax. 02-158-1089  Email : contact@rachvipamri.com