dot dot
dot

dot


ยาที่ใช้ฉีดร่วมกับการตรวจ MRI

          ยาที่ใช้ฉีดร่วมกับการตรวจ MRI

           ยาที่ใช้สำหรับฉีดร่วมกับการตรวจ MRI มีชื่อเรียกว่า Gadolinium chelating agent หรือเรียกกันสั้นๆว่า Gadolinium ยานี้เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำจะกระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆทั่วร่างกาย โดยยาจะแทรกซึมออกจากเส้นเลือดและไปอยู่ตามช่องระหว่างเซล (extracellular space) หากร่างกายมีความผิดปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากเนื้องอก ติดเชื้อ หรือการอักเสบ บริเวณเหล่านี้มักมีเส้นเลือดผิดปกติหรือเส้นเลือดได้รับการบาดเจ็บร่วมด้วย ทำให้ยาแทรกซึมออกจากเส้นเลือดมาสะสมในบริเวณที่ผิดปกติ ยา Gadolinium มีคุณสมบัติเฉพาะคือ ยาจะไปรบกวนสนามแม่เหล็กของเครื่อง MRI ทำให้ภาพที่เครื่อง MRI สร้างขึ้นมามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป คือมีลักษณะสีขาวในบริเวณที่มียา Gadolinium สะสมอยู่ แพทย์จะสามารถเห็นความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้และแปรผลได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร

นอกจากนั้นเรายังใช้ยา Gadolinium ฉีดร่วมกับการตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดต่างๆในร่างกาย เช่น เส้นเลือดสมอง เส้นเลือดคอ เส้นเลือดไต หรือเส้นเลือดแดงใหญ่ aorta  
           การฉีด Gadolinium มักฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำ โดยคุณพยาบาลจะเตรียมการฉีดยาเข้าเส้นเลือดคล้ายกับการให้นำเกลือ โดยปกติยาที่ฉีดให้มีปริมาณน้อย คือประมาณ 10-15 มล. (dose ยา คือ 0.1-0.2 mmol/kg) ยาจะถูกขับออกทางไตภายในเวลา 24 ชั่วโมง
           ภาวะแทรกซ้อนของยามีน้อยมาก ที่พบบ้างคือมีอาการผื่นคันตามตัวได้ แต่การฉีดยานั้นต้องระมัดวังไม่ให้ฉีดในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายขึ้นรุนแรง (grade IV, Vrenal insufficiency) คือมีค่า Creatinine clearance น้อยกว่า30 ccs/min เนื่องจากยาจะไม่สามารถถูกขับออกทางไตได้และคั่งในร่างกาย ยาอาจไปสะสมตามผิวหนังและกล้ามเนื้อเรียบภายในร่างกายทำให้เกิดภาวะการอักเสบและเกิดพังผืดขึ้น เรียกภาวะนี้ว่า nephrogenic systemic fibrosisข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

MRI คืออะไร
การตรวจสุขภาพด้วยเครื่อง MRI
MRI ปอดและทรวงอก article
MRI ช่องท้องส่วนล่าง article
MRI ช่องท้องส่วนบน
MRI สมอง
MRI หัวเข่า
หมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาท
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) article
ดีซ่าน คืออะไร? article
ตัวก่อมะเร็งตับ -- ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
แผนที่ รัชวิภา MRI CENTER
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด สารกัมมันตภาพรังสีกับต่อมไทรอยด์
มาตรฐาน ISO9001:2008
Technical standard
Rachvipa MRI Center 
บริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด
9 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตุจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-158-1088 ,02-911-1317-18   Fax. 02-158-1089  Email : rachvipamri@gmail.com