dot dot
dot

dot


Advance MRI check up program

ด้วยความตระหนักว่า “ความสุขเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพที่ดี” รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ จึงได้คิดค้นพัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยเครื่อง MRI แนวคิดนี้เป็นแนวคิดใหม่แห่งการปฏิวัติวงการสุขภาพที่เน้นส่งเสริมให้วัยผู้ใหญ่ทั้งชายหญิง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริหาร ได้รับการตรวจอวัยวะภายในร่างกายเพื่อระวังภัยโรคร้ายที่คุกคามอย่างไม่ทันตั้งตัวและต่างเป็นโรคที่ฮอตฮิตในปัจจุบัน อาทิเช่นเนื้องอก มะเร็งในสมอง ไมเกรน อัลไซเมอร์ อัมพาตเฉียบพลัน อัมพฤกษ์ มะเร็งตับ เนื้องอกในช่องท้อง ชอกโกเลตซีสต์ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับการตรวจ MRI ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีแพทย์ส่งตรวจ เนื่องจากทางรัชวิภา เอ็มอาร์ไอ เซ็นเตอร์ มีแพทย์ประจำเพื่อทำการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำการตรวจที่เหมาะสมสำหรับท่าน 

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยเครื่อง MRI มีรายการตรวจ ดังนี้

 1. MRI สมอง (MRI brain) 

      โปรแกรมนี้สามารถตรวจหาความผิดปกติของสมอง
 
      อาการ  ปวดหัวเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ ความจำลดลง ตาพร่ามัว เวียนศีรษะ หมดสติ ชัก การได้ยินลดลง หูอื้อ มีเสียงในหู
 
      โรคที่ตรวจพบได้ มะเร็งสมอง เนื้องอกของเส้นประสาท อัลไซเมอร์ สมองขาดเลือด เลือดออกในสมอง
 
 
 2. MRI สมองและเส้นเลือดสมอง (MRI-MRA brain) 
 
       คือโปรแกรมตรวจเนื้อสมองและเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมอง เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นเส้นเลือดสมอง  อัมพฤกษ์และอัมพาต       โรคที่ตรวจพบได้ เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองโป่งพอง สมองขาดเลือด
 
 
 3. MRI ช่องท้องส่วนบน (MRI upper abdomen) 
 
      อาการ ปวดท้องเรื้อรัง ผู้ที่มีประวัติมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือประวัติของสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งของอวัยวะภายในช่องท้อง
 
      โรคที่ตรวจพบได้ เนื้องอกหรือมะเร็งของตับและทางเดินน้ำดี ตับอ่อน ไต ต่อมหมวกไต ม้าม และเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง
 
 4. MRI ช่องท้องส่วนล่าง (MRI lower abdomen) 
 
      อาการ ปวดท้องน้องเรื้อรัง ปวดท้องน้อยมากเวลามีประจำเดือน ประจำเดือนมามากหรือน้อยผิดปกติ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลำบาก ท้องบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ คลำได้ก้อนในท้อง
 
     โรคที่ตรวจพบได้ ช็อคโกเล็ตซีส เนื้องอกและมะเร็งของรังไข่และมดลูก ต่อมลูกหมาก และกระเพาะปัสสาวะ
 
 5. MRI กระดูกสันหลัง (MRI spine) 
 
     อาการ ปวดคอหรือหลังเรื้อรัง ปวดร้าวไปที่แขน-ขา อาจมีอาการชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วย      โรคที่ตรวจพบได้ กระดูกและหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาท เนื้องอกของไขสันหลังและเส้นประสาท ไขสันหลังอักเสบ การติดเชื้อที่หมอนรองกระดูก และมะเร็งกระดูก  
 
 6. MRI ข้อ ได้แก่ หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ สะโพก เข้า และข้อเท้า (MRI bone and joint) 
 
     อาการ ปวดตามข้อไหล่ ศอก เข่า ข้อมือและข้อเท้า หรือได้รับบาดเจ็บของกระดูกและข้อจากการเล่นกีฬาหรือทำงานหนัก คลำได้ก้อนในกล้ามเนื้อแขนและขา      โรคที่ตรวจพบได้ เส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนฉีดขาด ความเสื่อมของข้อ กระดูกงอก เนื้องอกของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
  
 7. โปรแกรมตรวจหามะเร็งทั้งตัว (Whole body tumor survey)       อาการ ปวดท้องน้องเรื้อรัง ปวดท้องน้อยมากเวลามีประจำเดือน เป็นโปรแกรมตรวจหาก้อนเนื้องอกและมะเร็งภายในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วย MRI อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้  

  1. กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่ 02-911-1316 ถึง 18 และ 02-158-1088, เพื่อความสะดวกและรับข้อมูลในการเตรียมตัว 
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การบริการ และการรายงานผลโดยแพทย์แล้ว
  3. ผู้รับบริการจะได้รับรายงานผลการตรวจ ฟิล์ม และแผ่นCD บันทึกภาพ MRI 
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการฉีดสารทึบรังลี (contrast media) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของรังสีแพทย์และการยินยอมของผู้รับบริการ
  5. รายการนี้ไม่รวมผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวจากแพทย์หรือโรงพยาบาลซึ่งมีคู่สัญญากับบริษัทรัชวิภาฯ

 หน้า 1/1
1
[Go to top] 
บริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด
9 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตุจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-158-1088 ,02-911-1317-18   Fax. 02-158-1089  Email : contact@rachvipamri.com